Circulaire duurzame landbouw staat volop in de aandacht. Het InsectFeed consortium onderzoekt de mogelijkheid tot verduurzaming van de pluimveeteelt door middel van gebruik van insecten als duurzame eiwitbron in pluimveevoer. InsectFeed richt zicht op de gehele waardeketen – van substraten en insecten tot de consument. Het onderzoek van InsectFeed focust daarbij op kwaliteit van substraten, gezondheid en welzijn van insecten, gezondheid en welzijn van vleeskuikens en leghennen, interesse van consumenten en economische aspecten.

Namens het InsectFeed consortium nodig ik u (of een andere vertegenwoordiger vanuit uw organisatie) uit om deel te nemen aan de stakeholderbijeenkomst over de toekomst van insecten als pluimveevoer op maandag 21 november van 12:00 – 17:00. De precieze locatie verschijnt zsm op deze webpagina en wordt van tevoren gemaild naar deelnemers. 

Het doel van deze interactieve stakeholdermeeting is het volgende:

–      Begrijpen wat partners in de keten zien als mogelijkheden voor insecten als veevoer
–      Het in kaart brengen van randvoorwaarden voor deelname aan de sector/keten, en de haalbaarheid daarvan

Graag horen we zo spoedig mogelijk of u aanwezig zult zijn, maar graag vóór 31 oktober.

We kijken uit naar uw deelname aan de stakeholderbijeenkomst. We proberen een diverse groep stakeholders bij elkaar te brengen voor een brede discussie waarbij de gehele waardeketen goed vertegenwoordigd zal zijn.

Voor vragen kun je terecht bij Yavanna Aartsma: yavanna.aartsma@wur.nl

Meer informatie over InsectFeed:

Onze projecten

Interview met professor Marcel Dicke in AllAboutFeed

“De vlieg als veevoer” – interview met professor Marcel Dicke en professor Henk Hogeveen in Resource WUR


Programma:

12:00 Inloop, lunch snacks

12:30 Start plenaire bijeenkomst Introductie InsectFeed

–      Biologie van zwarte soldaatvlieg/huisvlieg
–      Insecten als component van kippenvoer: voedingswaarde/gezondheid/welzijn
–      Substraten voor insectenkweek      
–   Economische aspecten
–   Ethische aspecten rondom insecten als veevoer

13:15 Pauze, koffie/thee, demonstraties/video’s, info stands

14:15 Parallelsessies van verschillende niveaus in de waardeketen

           14:15-14:35 Parallelsessie 1: De mogelijkheden van insecten als veevoer

          14:35-14:40 Korte pauze

          14:40-15:00 Parellelsessie 2: Wat is nodig voor deelname aan sector?

15:00 Pauze, koffie/thee, demonstraties/video’s, info stands

15:30 Plenaire discussie olv moderatoren als afsluiter

16:00 Afsluiting en borrel/hapjes

17:00 Einde